Vladimír Rendek se trestné činnosti nedopustil

Další - Vladimír Rendek Jr. > Vladimír Rendek se trestné činnosti nedopustil

Vrchní soud v Praze zrušil v celém rozsahu předmětný rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem a vrátil jej krajskému soudu k novému projednání a rozhodnutí.


Vladimír Rendek byl před dvěma lety obviněn z trestné činnosti v podobě zkrácení DPH a cla vůči Evropské unii, za porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu, a za trestný čin porušování autorského práva.


Trestné činnosti se měl dopouštět v letech 2006 až 2008, částečně na počátku roku 2009. Společně s Vladimírem Rendekem před soudem stanula Petra Řeháčková a Jaroslava Vrbová.


Krajský soud v Ústí nad Labem uznal dne 12. 4. 2012 všechny tři vinnými ze spáchání výše zmíněných trestních činů. Vladimír Rendek se na místě odvolal, obě ženy si ponechaly lhůtu na rozmyšlenou (posléze se také odvolaly).


Vrchní soud v Praze rozsudek zrušil v celém rozsahu

Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 15. 11. 2013 byl předmětný rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem v celém rozsahu zrušen a vrácen krajskému soudu k novému projednání a rozhodnutí. Vladimír Rendek se na základě tohoto rozhodnutí nedopustil trestné činnosti v podobě zkrácení DPH a cla vůči Evropské unii. Zároveň Vrchní soud v Praze uložil krajskému soudu, aby důsledným dokazováním objasnil, zda se Vladimír Rendek dopustil zkrácení cla vůči České Republice a zda byla porušena práva k ochranným známkám nebo autorská práva.


O co vlastně šlo?

Vladimír Rendek dovážel různé zboží z třetích zemí mimo Evropské společenství, které následně prodával za nízké ceny v prodejnách BANKROT v Praze, Brně, Ostravě, Mostě a Teplicích. Rendek, Řebíčková a Vrbová byli obviněni, že vystavovali a předkládali faktury pro celní a daňové řízení, na nichž uváděli nižší částky, než ty, které byly dodavateli uhrazeny. Žádné z těchto obvinění se nepotvrdilo.


Poznamenejte, že Vladimír Rendek měl údajně falšovat ochranné známky společnostní jako Mercedes Benz nebo Walt Disney, které se však nikdy na soud neobrátily, ani nepožadovaly náhradu za prodej zboží s jejich logem. Z toho logicky plyne, že i tato obvinění jsou lichá.


Vladimír Rendek fakticky nikdy nebyl pravomocně odsouzen pro spáchání jakékoliv, byť nedbalostní, trestné činnost.

Autor je nezávislý novinář.

realizovane projekty